Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ön Muhasebe

Stok - Cari - İrsaliye - Fatura - Çek/senet - Kasa - Banka - Finansal analiz ve 20 çeşit Rapor analizi eğitimi sunulur. Ön muhasebe programında İş hayatına yönelik eğitimler verilir.

Genel Muhasebe  

Genel Muhasebe 60'a yakın tek düzen hesap planının işlenişi / Yansıtması / Dönem sonu kapanışı - Mahsup - Tahsil - Tediye Fişlerinin işlenişi - Rapor Analizi Finansal ve defter raporlarının alınması ve okunma

yöntemi Bu programa katılan öğrencilerimiz temel bilgisayar eğitimi aldıktan sonra ETA, LOGO, MİKRO ve ZİRVE programlarının SON VERSİYONLARI İLE eğitimine başlamakta ve eğitim sonunda Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe alanında tam bilgiye sahip olmakla birlikte kurs bitiminde ACADEMIACITY YABANCI DİL KARİYER MERKEZİ sertifikasına sahip olmaktadır. Tüm programların son versiyonları öğretilmektedir.

Eğitimin İçeriği:


Ön Muhasebe
STOK- CARİ- İRSALİYE - FATURA - KASA - BANKA- ÇEK SENET... Verilen eğitimde programda şirket açma işleminden başlayıp Stok (ürün takip modülü), Cari (müşteri yada satıcı takip modülü),İrsaliye (Alış ve Satış irsaliyeleri ve Faturaya aktarımı) Fatura (fatura kesme, alış, satış, gelir, gider faturası ve iade fatura işlemleri), Çek/Senet (çek ve senet takip modülü) Kasa (Tahsilat ve ödeme İşlemleri) Banka (bankacılık işlemleri) ve en önemli kısım raporlama tüm modüllerin ayrıntılı rapor alma tekniği yirmi rapor ve Finans raporları konularını kapsamaktadır. Alınan bu eğitimle bir firmanın ön muhasebesini rahatlıkla bilgisayarda takip edebilirsiniz


Genel Muhasebe

Muhasebe fişlerinin işlenmesi, Resmi defterlerin tutulması, kayıtların sınıflandırılması, raporlanması ve yorumlanmasını kapsayan bir süreçtir. Bilanço esasına göre kayıt yöntemi Tekdüzen hesap planı, bilanço oluşturulması, Yevmiye ve büyük defter, bilanço hesaplarının borç alacak ilişkisi, bilanço hesaplarının işleyişi,mizan düzenlenmesi, dönemsonu kapanış işlemleri,gelir tablosu düzenlenmesi, kapanış bilançosu düzenlenmesi gibi konulardan oluşmaktadır.
Hesap planındaki hesapların dönem içi ve dönem sonu kayıtları tam anlamıyla öğretilir.
KDV Beyannamesi
MUHTASAR Beyannamesi
GELİR VERGİSİ Beyannamesi
PEŞİN VERGİ Beyannamesi
DAMGA VERGİSİ Beyannamesi
KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesi


BORDROLAMA
Personel Mevzuatı ( İ. K. Yönetimi )
Bordro modülünü kullandığımız bu bölümde bir firmada personel çalıştırmaya başlandığında yapılması gereken işlemlerden itibaren çalışma süreleri, Ücret hesaplaması, SSK Prim ve Gelir Vergilerinin hesaplanması, İlgili resmi dairelere verilmesi gereken bildirge ve Beyannamelerin doldurulması puantaj işlemlerini 3 farklı paket program eşliginde öğretilmektedir. 

Ön Muhasebe Eğitim Konuları:

 •  Windows
  - Ön Muhasebe
  - Stok - Cari - İrsaliye - Fatura - Kasa - Banka - Finans - Çek/Senet - Analiz ve Raporlar.
  - Sistem ve servis ayarları
  - Görsel print ve veri aktarma eğitimleri (excel-pdf-jpeg-doc-print)

Genel Muhasebe Eğitim Konuları:

 • - Genel Muhasebe
  - Tekdüzen hesap planı
  - Muhasebe Fişleri
  - Yevmiye Kayıtları
  - Dönem içi ve dönem sonu hesapların yönetimi
  - Beyannameler KDV - MUHTASAR - GELİR VERGİSİ - PEŞİN VERGİ - DAMGA VERGİSİ - KURUMLAR VERGİSİ 
  - Mizan - Bilanço - Gelir Tablosu - Yevmiye Defteri ve Raporların Okunma Yöntemi 

Bordrolama

 • Personel Mevzuatı (Bordro)-  
  - İk Yönetim
  - Kanun Yönetmelikleri
  - Puantaj İşlemleri
  - 3 Farklı program üzerinden uygulamalı Puantaj Eğitimi ve Raporlaması

Kişiye özel bire bir eğitimlerimiz mevcuttur. Tüm programların son versiyonları öğretilir. 6 Hafta süreli. Haftada 3 gün.

Kurs Takvimi


Başlangıç Tarihi : 25/01/2016   Şube : Merkez - ETA-LOGO TIGER-ZİRVE programlarını öğretme garantili

Haftalık Ders Saatleri :
 

Pazartesi : 19:00-21:30
Çarşamba : 19:00-21:30

Pazartesi : 10:00-13:00
Çarşamba : 10:00-13:00

Cumartesi / Pazar : 10:00-13:00

 Başlangıç Tarihi : 08 Şubat 2016   Şube : Merkez - ETA-LOGO TIGER-ZİRVE programlarını öğretme garantili

Salı : 10:00-13:00
Perşembe : 10:00-13:00

Salı : 19:00-21:30
Perşembe : 19:00-21:30

KESİNLİKLE İYİ BİR EĞİTİMİN ve ÖĞRETMENİN GARANTİSİNİ VERİYORUZ.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2015 © academiacity.com. Tüm haklarımız saklıdır.